The Otium Post

The Otium Post

09/08/2014

Engelske dommere trenger ikke lenger å erklære sitt frimureri medlemskap

Engelske dommere trenger ikke lenger å erklære sitt frimureri medlemskap
 
Dommerne vil ikke lenger trenger å erklære å være en frimurer etter Jack Straw skrotet en 11-års-regelen han introduserte - for frykt at han ville tape for ECHR

Av Tom Whitehead, Home Affairs Editor  06:13 GMT den 5 november 2009

 

Siden 1998 har dommere eller øvrighetspersoner vært nødt til å melde fra om de er en Frimurer etter daværende innenriksminister - Mr Straw - sa at medlemskap i "hemmelige samfunn som frimureri" kunne heve mistanke om upartiskhet og objektivitet.

Men,
har  justisminister, Mr Straw skrotet kravet etter at United Grand Lodge of England truet med rettslige skritt etter en avgjørelse i Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen.

I 2007
dømte domstolen  i favør av italienske Frimurere som gjør at en offisiell erklæring av sitt medlemskap, et brudd på sine rettigheter til fri assosiasjon og var diskriminerende.

Mr Straw sa i går at en gjennomgang hadde ikke vist tegn på "usømmelighet eller malpractice" som et resultat av at en dommer var frimurer, og at det ville være "uforholdsmessig" å fortsette med praksisen.

Endringen utløste et rasende tilbakeslag i 1998 da det ble forsøkt å gjøre et lignende krav for polititjenestemenn som ble droppet til fordel for frivillige erklæringer.


_________________________________________
  
  
Kommentar :


Undres hvilken betydning det vil få for fremtidige domsavgjørelser i
Norge etter denne ´presedensen´ satt av ECHR for Italia?

1. Dommere som er frimurere har ikke plikt til å melde fra om sitt medlemskap og er lovbundet av Frimureriet å dømme til fordel av sine medlemmer.

2. Dommere kan nå iflg. protokoll # 16 i ECHR,på forhånd consultere med .
ECHR dommere vedr. kommende domsavgjørelser.

ECHR krever at alle søknader som sendes inn må ha benyttet alle myndigheter,
inkludert domsavgjørelse fra høyesterett før de vurderes til videre behandling.

Det betyr da at man må benytte privat advokat for egen regning til å fremme saken for alle domstoler opp til endelig domsavgjørelse av høyesterett før man i det hele tatt kan sende anmodning om søknad til ECHR.

På ett eller annet tidspunkt i saksbehandlingen i Norges domstoler,KAN dommerne
anmode ECHR om råd i saken,og samtidig gi sin EGEN versjon av klagen. Basert på denne uoffisielle samtalen blir det enighet om saken.

Skulle klageren etter dette søke ECHR om medhold,er de på forhånd,lenge informert om saken fra Norges dommer henvendelse og vil sannsynligvis ta stilling i samsvar med deres tidligere samtale.

Dette setter de fleste annsøkere i en ´No winn´ situasjon,spesielt de som ikke har råd til å betale for en privat advokat til å fremme saken.

Å benytte seg av fri rettshjelp vil være fånyttes da de jo er annsatt av staten vi klager
mot.

Ser ut til at vi i øyeblikket er inne i en ´Catch 22´ situasjon.  Men kan noe gjøres?No comments:

Post a Comment

Enter your comments here: