The Otium Post

The Otium Post

23/02/2016

The Global Elite are buying up our natural resources to gain control of the worlds population

The Global Elite are buying up our natural resources to gain control of the worlds population


The Illuminati/Bilderberg corporations are buying up our water,food and energy resources in order to achieve total control of the world´s population in their planned New World Order.

Recently SL Capital Partners LLP  and Aquila Capital have been given permission by our government to BUY Norwegian water falls and hydro-power stations.  If ever Norway signs the TISA- TTIP trade agreement with the Bilderberg Group,future governments can not ever buy back these resources.

NÉSTLE, one of the largest food chains in the world is also one of the Bilderberger oligarchs,buying up resources wherever possible.  "Water is not a human right" states their chairman.

Prior to the Greek economic rescue,Néstle wanted to buy all their water resources,but luckily it did not come to fruition.

Listen to the statements of the Néstle CEO Peter Brabeck in this video and you will understand what is going on:   (Would you trust this man?)
---------------------------------------------------------------

Fra DN sitt forum:

Hvis du lurer på hva ”Bilderbergs generalplan” inneholder så er det bare å fortsette å lese: Her er en ajourført utgave av «Bilderbergs generalplan for Norge» – pliktoppfyllende utført av Jensemann og hans lydige lakeier – på basis av instrukser – NB! MOTTATT UTENFRA (Fra David Rockefeller, Henry Kissinger og de andre mektige menn) ! – og ikke fra det norske folket:

1. Svein Gjedrems salg av Norges gullbeholdning (skjedde etter at Gjedrem deltok på Bilderberg-møte). Sjekk hva Norges gull hadde vært verdt i dag, mer lønnsomt enn selv Oljefondet…

2. Salget av norskeide kraftverk (jfr. Terra-saken). Terra-saken er et skrekk-eksempel på en naiv norsk byttehandel, utført med nisselua trukket godt ned foran øynene: Byttet av bunnsolide norske kraftverk mot en milliard kroner i udekket gjeld til DnBNOR. Pengene fra DnBNOR ble kanalisert via Terra til Citibank, som er Rockefeller-eid.

3. Norges del-okkupasjon av Afghanistan. Hvorfor er Norge blitt lurt med på det som Sovjet ble så sterkt fordømt for, og i hvilken grad kan vi forsvare at Norges soldater benytter det norske forsvarets nye skarpskytterrifler til å fyre løs på ubevæpnede opiumsdyrkere på flatmark på ordre fra (det stadig mer imperialistiske) NATO ?

4. HAARP-anleggene ved navn EISCAT i Tromsø og på Svalbard (dette er klodens verste klimaforstyrrere og de facto masseødeleggelsesvåpen, basert på Tesla-teknologi)

5. TETRA-systemet «nytt nødnett» (unødvendig, kostbart, helsefarlig og delvis dysfunksjonelt – bl.a. har nødpersonalets forbindelse en tendens til å falle ut i høye hastigheter; litt upraktisk for ambulanser, brannbiler og politibiler under utrykning). TETRA benytter frekvenser som er helseskadelige. Mange britiske politifolk, danske brannmenn m.v. har fått kreft og dødd etter at de ble utstyrt med TETRA-sendere. I Norge skjer TETRA-utbyggingen i det stille; selv navnet TETRA er erstattet av merkelappen «nytt nødnett»).

6. Massiv chemtrails-spraying av Norge i 2008 utført av mystiske, uidentifiserte fly, med flytillatelse fra høyeste hold i Norge (Stoltenberg og Strøm-Erichsen). Chemtrails inneholder barium, aluminium, mikrofibre, nanopartikler og mykoplasma. I USA, chemtrails-sprayingens hjemland er det kommet en sykdom kalt Morgellons Disease. Denne skapes av mikrofibrene i chemtrails-utslippene.

7. Påtvingingen av EUs tjenestedirektiv på Norge, selv om Norge faktisk har sagt NEI til EU. Dette kan bl.a. medføre at Norges vannforsyning havner på private, utenlandske hender.

8. Nasjonale ID-kort (først basert på frivillig ordning, hvoretter erfaringene vil bli så «gode» at BBs stråmenn i Norge , dvs. norske politikere med Jensemann i spissen, vil ønske å gjøre ordningen permanent).

9. Gardasil-vaksinering av unge norske piker, som det hevdes vil «beskytte mot livmorhalskreft» med varighet i kun 5 år. Dette vil skje med våre døtre fom 2009 til tross for at risikoen for å få livmorhalskreft ikke vil inntreffe før 20 år eller mer etter planlagt vaksineringsalder. I USA er det press for at gutter også skal «vaksineres» mot livmorhalskreft (!?) med Gardasil. Litt rart, siden gutter ikke er utstyrt med livmor.

10. Fjerning av lovverk som forbyr genmanipulert mat. Fjerning av krav til merking av genmanipulert mat.

11. Codex Alimentarius, som vil forby salg av en rekke nødvendige vitaminer og mineraler samt organisk mat vil etter planen tre i kraft om under et år. Har vi hørt en helseminister sukke om at en gjennomføring av Codex vil bidra til å svekke en allerede svekket folkehelse, og belaste statens budsjetter med mer sykmeldinger og sykehusinnleggelser ? Hva får Jens & co til å tro at det norske folk ønsker at vår helsefrihet og rett til sunn ernæring skal bli fjernet bak vår rygg?

---------------------------------------------------------

Commentary:


AdministratorNo comments:

Post a Comment

Enter your comments here: