The Otium Post

The Otium Post

17/02/2016

Listhaug´s Asylforslag faar FN-slakt

Asylforslag faar FN-slakt

Selvfoelgelig gaar FN imot ALT som vil hindre deres Illuminati/Bilderberg assosiertes planer om fullt kaos i Europa med nedbryting av alle grenser,fjerning av demokrati og menneskerettigheter til forberedelsen av en ny menneskerase som tilpasser seg en slavetilvaerelse i deres The New World Order.

Jo, FN hoerer ogsaa til Illuminati/Bilderberg gruppen. Det var den foerste organisasjonen som ble stiftet for aa ta full kontroll over verden men da den mislyktes,arbeides det naa mot The New World Order. The Trilateral Commission er en annen Bilderberg kreasjon. FN er til-og-med plasser paa grunn som eies av David Rockefeller,toppsjefen i Bilderberg banden.


Karl Anders Rostrup (VG)
FN jobber i tillegg aktivt for å ødelegge homogeniteten i europeiske nasjoners befolkning og kultur.

FN er m.a.o korrupte :>

NATO er Bilderbergs private armé :>FN´s og Vatikanet´s representant for Flyktningeraadet i Europa er Peter Sutherland,som har hatt flere verv innen Bilderberg Gruppen. Han har uttalt sterke meninger om noedvendigheten av aa ´undergrave´ Europa´s nasjonalitetsavhengighet,demokrati ved massemigrasjon av en konfliktskapende Islam som vil bidra til full opploesning av Europas kultur som han mener er et hinder for deres utvikling.      Han er den virkelige THE DEVIL´S ADVOCAT.

For aa unngaa´genocide´ er det ABSOLUTT paakrevet at all invandring stoppes,samt at de som allerede e sluppet inn, kun er her paa MIDLERTIDIG basis og maa sendes tilbake saa snart de Vestlige maktene og Russland kan komme til enighet om fred i Syria saa de kan vende tilbake for aa gjenoppbygge sitt land,gjerne med verdens hjelp. ISLAM er ikke og vil aldri bli forenelig med vaar kultur og levesett og vil med oekende befolkning ( 1.3-8) bli en trussel for Europa med deres ´hersker-kultur´.

Situasjonen vi befinner oss i kan ikke forholde seg til gamle regler og lover ment for mindre grupper av innvandrerer fra land med ´fredelige´religioner som lot seg integrere i vaare samfunn. Dette er naermest en unntakstilstand, og nye regler/lover maa innfoeres i samsvar med den til enhver gjeldende situasjon.

------------------------------------------------------

Kommentar:

Administrator
THE OTIUM POST


No comments:

Post a Comment

Enter your comments here: