The Otium Post

The Otium Post

22/06/2015

BE WARNED - NO TIME TO LOOSE - PROTEST NOW !!!


BE WARNED !!
We all know the faith of President J.F. Kennedy, and Adolf Hitler almost created a world dominance because of the people´s omission to react to the signs. 

Are we going to allow the final construction of a New World  Order created by Jews and Masonry?

Most of the building bricks are already in place and only need a major war or other catastropy to take over world control,making it´s population into slaves.

On the left,a typical scam of the pyramide sale,on the right  the same scam on a world basis where the top echelons will turn mankind into a slave existence.


You can download this e-book about the Bilderberg Group 
from Kindle as well as the book about the Illuminati organization


Some people fear the scheme of creating a New World Order is near completion, having already placed their brain-washed members in the important positions of the world governments. There is no time to loose. 


TAKE TO THE STREETS AND PROTEST NOW!!
--------------------------------------

Kommentar:

Etter å ha studert en rekke artikler om TTIP frihandelsavtalen,samt tilstanden i den amerikansk økonomi, tilgjengelig over Internett, har puslespillet av denne svært hemmelig avtalen begynnt å ta form.

Faktum er, USA og dollaren er på vei mot den største resesjonen i sin historie, knapt berget i 2008-2012, og tidligere reddet av en mann, Adnan Sakli som for en stund ble garantist for hele verdens økonomi.

De amerikanske investor mogulene er nå livredde for å miste sin oppsamlede rikdom og vil gjøre HVA SOM HELST for å redde sine penger på bekostning av andre land og andre mennesker. Derfor TTIP, som et middel til å tjene raske penger basert på svik og løgn, som prøver å kjøre igjennom en transatlantisk avtale med EU-kommisjonen som inneholder en klausel om å oppløse de fleste av våre sikkerhetslover, legger landet åpent til fri plyndring av TTIP gribbene.

Klær og andre varer produsert i 3dje lands fabrikker med barnearbeid, uten sikkerhet eller rettigheter for de ansatte eller sikkerhetskontroller av produktene.

Her også for gen-manipulerte avlinger og forbruksvarer, produsert billig og importeres tollfritt til Europa og USA.

Kjemikalier og menneskelige legemidler, også produsert under samme forhold og mangel på tilstrekkelige produktkontroll, vil, med alle sikkerhetskrav fjernet, være en rask måte å bygge formuer på bekostning av sikkerheten og helsen til folk i Europa og USA.

Lav produksjonskostnad, frihandelsavtalen og fjerning av alle tradisjonelle sikkerhetsbestemmelser vil sikre en rask fortjeneste på sine investeringer, på bekostning av både helse og arbeidsplasser for den gjennomsnittlige mannen i gata.

En del av avtalen vil også tillate privat innkjøp i offentlige tjenester som helse service, sykehus, eldreomsorg osv, med en enveis klausul som forbyr senere tilbakekjøp av det offentlige.

Vår norske regjeringen har allerede løsnet opp til ideen om private økonomiske deltakelse i eldreomsorgen, samt lage lokale kommunale beslutninger i hemmelighet bak lukkede dører før de sendes til regjeringen for godkjenning. I skrivende øyeblikk, planlegger regjeringen å fjerne de vanlige 12 jury-medlemmer i en rettssak, i bytte for en hånd full forhåndsvalgte meddommere, som alle selvsagt vil snakke med samme stemme.

Den siste sparket til et lovløst Europa er at ethvert selskap som føler at deres salg har blitt hindret av lokale krefter, kan saksøke landet i sin egen domstol uten representasjon av det tiltalte landet som kan bli bøtelagt millioner av dollar.

I kaoset etter dollarens forfall verden over, vil Bildeberg Group og TTIP fortsette å blomstre på elendigheten av sultende mennesker forvandlet til slaver.

"Sic transit Gloria Democratia!"

Man begynner også etter hvert å læ re deres ´modus operandi´ som er nedskrevet I lovene til Illuminati som alle de andre tilhørige losjer og avdelinger må følge. Lik djevelen selv,lyver de alltid og benytter forskjellige metoder og verktøy til å skape strid mellom menneskene med store tap av liv,frihet og eiendom,som de belønnes med øket prestisje og rikdom. Illuminati er m.a.o djevelens verktøy for å manipulere menneskenes liv og tilstand.

ISIL´s overgrep og utslettelse av folkeslag I Syria og Irak har forårsaket en massiv menneskeflukt til Europa/EU landene med store tap av menneskeliv. Vi snakker her om rundt 50.000 flyktninger som krysser over til Italia,et liknende anntall sjøveien til Grekenland og nå også over land med bl.a. sykler og andre transportmidler rundt 80.000 flyktninger som er stadig økende.

Debatteringen I EU og Norge om kvoter av flyktninger er nå totalt bortkastet da det ikke er mulig å motta slike menneskemengder uten totalt kaos. Disse flyktningene er ikke språkkyndige,har ingen utdannelse og blir totalt avhengige av sosialhjelp til helse,mat og husly I uoversiktelig tid. Til sammenlikning med et skipsforlis hvor det kun er én livbåt tilgjengelig,fyller man den for full,synker den med alle ombord. For å overleve tar man kun et forsvarlig antall ombord og lar resten få noe å flyte på til evt. redning kommer.

Denne menneskeflukten er planlagt for mange å r siden for å skape kaos innenfor EU landene,samt for å fjerne all nasjonal tilhørighet for å lage en homogen menneskerase som med tid skal bli ett verdensfolk av slaver for de mektige og mørke kreftene til Illuminati I deres planlagte ´The New World Order´ Dette er beskrevet I detalj I en av de andre innleggene I The Otium Post.

Hvem andre, uten Bildeberg Group og TTIP kunne ha laget en slik djevelsk avtale for å dekke sine egne ryggen i en økonomisk krise?

Bedre være uten TTIP, stramme inn våre belter og starte på nytt, for å skaper en ærlig verden i vårt ansikts sved, uten avhengighet av banker med forlokkende, men falske tilbud.Administrator
THE OTIUM POST

No comments:

Post a Comment

Enter your comments here: