The Otium Post

The Otium Post

14/03/2015

Ny arbeidsmiljøavtale - En katastrofe for arbeidstakernes rettigheter.Du kan vente deg å bli midlertidig ansatt og jobbe mer på søndager

Publisert 13. mars 2015, kl. 04:18
Av  Ådne Husby Sandnes -  Dagbladet


Dette er katastrofalt for arbeidstakernes rettigheter.


Etter forhandlinger som varte til langt på natt, la regjeringspartiene og samarbeidspartiene fram et forslag til ny arbeidsmiljølov i går. 

Dette forslaget har et sikret flertall i Stortinget, ettersom KrF er med på laget. Forslaget består av en generell adgang til midlertidige ansettelser, økt allmenn søndagsjobbing, aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere og økt frivillig pensjonsalder. Det nye forslaget innebærer også at man nå etter individuell avtale kan velge å jobbe ti timer hver dag. Antall timer per uke begrenses til femti timer totalt.


I utgangspunktet skulle ordlyden i loven endres fra forbud mot søndagsarbeid med mindre arbeidets art gjør det nødvendig, til søndagsarbeid er tillatt når arbeidets art gjør det nødvendig. Dette gikk ikke KrF med på. Nå kan man uansett pålegges å jobbe tre søndager på rad, hvor arbeidets art gjør dette nødvendig.

-----------------------------------------------------

Kommentar :

Dette nye tiltaket f
øyer seg inn i en rekke av nye tiltak som til slutt skal tilpasses alle regler som er en forutsetning for medlemskap i TTIP/TISA.  TENK !!!

Et evt. medlemskap i TISA/TTIP enten direkte eller via 
EØS må KUN bestemmes via folkeavstemning.    FORLANG FOLKEAVSTEMNING!!

Administrator
THE OTIUM POSTNo comments:

Post a Comment

Enter your comments here: