The Otium Post

The Otium Post

13/12/2013

Skuffende uteblivelse av hjelpen vedr. kildeskatten,lovet av FRP-H

Dette blir en vanskelig kamp fordi Finansdepartementet har tatt kontroll over regjeringen og formulerer alle nye lov vedtak som regjeringen godkjenner uten å mukke da de ikke har noen som helst finanserfaring.  Det skulle leies inn en uavhengig gruppe eller firma som har både sosial og lovkunskaper for å støtte Finanskomiteen.  Av denne grunn har Finansdepartementet fått fritt spillerum i de siste 10 årene og er indoktrinert av AP´s tenkesett. Kanskje alle lovforslag burde gaa runden via Justisdepartementet?

Loven om kildeskatten som bærer H.M. Kongens segl ble i ettertid endret av finansministeren uten referanse til Stortinget. Skattedirektoratet i form av et direktiv av 09.07. 2009 (endret 13.09. 2009) endrer på lovteksten i Ot.pr.p. 20 (2008-2009). Det er Skattedirektoratet som er gitt forvaltnings-ansvar for gjennomføringen av kildeskatten. Såvidt man kan registrere, er det første gang at et direktoratet gis et departementalt forvaltningsansvar i en sak.

De fleste stortingsrepresentantene har liten eller ingen erfaring i arbeidslivet som du
kan se av deres CV tilgjengelig på Stortingets webside,så de blir et lett offer for
byråkratene i Finansdepartementet som har sittet i sine stillinger i årevis med egne, spesielle meninger og metoder.

I denne forbindelse,les ogsaa mitt innlegg 29 nov:

Hva er alternativet ?  Jeg, og mange med meg,mener at denne saken dessverre ikke kan
løses på annen måte enn gjennom rettsapparatet.

Det er meget viktig at ALLE muligheter først er forsøkt i Norge gjennom domsavgjørelse
før man søker om tilgang til rettslig vurdering av The European Court of Human Rights i
Strasbourgh.  Du kan lese ´The treaty of the ECHR´her:

Min egen søknad ble til sist avvist fordi jeg ikke hadde oppnådd noen domsavgjørelser i
Norge,det til tross for en tjukk bunke med faks og postet korrespondanse som viser til all
lovbruddene både i Norge samt i ECHR traktaten, hvor jeg også ber om hjelp da jeg ikke
har midler til å saksøke den Norske Stat.

Vi må på en eller annen måte KOLLEKTIVT ansette og betale for en dyktig skatteadvokat
som kan bringe saken inn for det Norske rettsapparatet for å få en endelig,skriftlig avgjørelse som kan videresendes med vår søknad til ECHR.

Skatteadvokater i Norge:

Skulle ca. 40.000 norske pensjonister bosatt i utlandet saksøke den norske staten for diskriminering av en liten gruppe som fratas sine lovlige opptjente alderdoms levemidler,ville det nok sette det hittil så berømte norske velferdssystemet i vanære rundt om i verden.


Tore Christiansen
Minstepensjonist
Sao Paulo - BrasilNo comments:

Post a Comment

Enter your comments here: