The Otium Post

The Otium Post

03/01/2016

Mohammad Usman Rana ber Norske muslimer kjempe mot ekstremistene.

Mohammad Usman Rana ber muslimer kjempe mot ekstremistene.


NRK-Journalist Sidsel Wold

NRK-journalist Gunnhild VikeEt medlem av ISIL løfter opp et ISIL-flagg i den syriske byen Raqqa


Terrorgruppen IS har ødelagt mye for europeiske muslimer, mener skribenten. Derfor må vanlige muslimer ta ansvar.Mohammad Usman Rana, lege og skribent.
FOTO: TOM KOLSTAD

– IS ønsker å framstå som de mest rettroende. De vil kapre definisjonsmakten over islam. Selv om faktum er at mange sunni- og sjialærde har fordømt dem og sagt de ikke hører inn under islam på grunn av deres ekstremisme og brudd med den islamske tradisjonen.

– Bruk teologi i kampen mot IS


Han mener moderate norske muslimer må bruke teologien mer aktivt i kampen mot dem han kaller «de puritanske ekstremistene». Han nekter å akseptere at de rettferdiggjør det de gjør med å henvise til islams hellige tekster.

– Det er nødvendig at muslimer fører en intellektuell og åndelig kamp mot dem som er ekstreme. Noe av det som går igjen er at de som er mer moderate ikke regnes som «muslimske nok» av de mest bokstavtro. De sier de har forlatt islam.

Det er alvorlig, mener Rana.

– De som ikke vet bedre tror derfor det er de puritanske og bokstavtro som representerer islamsk konservatisme. Her må de som tilhører mainstream islam fortelle at konservativ islam faktisk kjennetegnes ved at man tolker tekstene.

Skribenten og legen mener det er nødvendig å tolke islam i en norsk og europeisk sammenheng. Han har engasjert seg sterkt i muslimers forhold til egen religion. Selv regner han seg som troende og konservativ og mener det er fullt mulig å kombinere dette med å være integrert i det norske samfunnet.

– Det er ingen motsetning mellom det å være rettroende og praktiserende muslim og en lojal norsk borger.


Vil kjempe mot fiendebildet til IS

Usman Rana oppfordrer også muslimer til å ta til motmæle når IS vil å etablere en sannhet om at det pågår en krig mellom Vesten og islam.

– IS ønsker å bygge opp et fiendebilde mellom islam og Vesten, en sivilisasjonskrig. Men det foregår ingen krig mellom islam og Vesten, man må ikke gjøre IS til representanter for islam. Da er man med på å bygge opp IS. Og deres narrativ må ikke aksepteres.

Rana frykter flere norske ekstremister og fremmedkrigere dersom dette fiendebildet får fotfeste.

Samtidig oppfordrer han storsamfunnet til å akseptere de som praktiserer islam uten å stemple dem som ekstreme.

– Når man lukker døren for å være åpenlyst praktiserende i det norske samfunnet, åpner man samtidig en dør for at de unge muslimene som føler de ikke blir akseptert, blir ofre for ekstremistenes propaganda.

-------------------------------------------------------------


Commentary:

ENDELIG noen som ser lyset,muslimene maa selv oppdatere Koranen til vaart aarhundre og leve deretter i harmoni med andre religioner.  Norske muslimer maa VISE at de er totalt imot IS tolkning og adferd.  IS og andre muslimske terrorister maa UTSTOETES offisielt av de muslimske ledere i Europa.  Stilltiende muslimer som ikke vil uttale seg skaper et mistillitsforhold og usikkerhet blandt den norske befolkningen.

FLOTT GJORT,Usman Rana,fortsett ditt gode arbeide !!


Administrator
THE OTIUM POST


No comments:

Post a Comment

Enter your comments here: