The Otium Post

The Otium Post

30/09/2015

Regjeringen tar for lett på TISA,trenger opplyst offentlig debatt.Regjeringen tar for lett på TISA,trenger opplyst offentlig debatt.

En så viktig handelsavtale krever en opplyst offentlig debatt, der all informasjon legges på bordet.

DAGBLADET-Publisert den 30. sep 2015, kl. 08:00 av
Lars Gunnesdal, Samfunnsøkonom i Manifest Tankesmie
Ida S. Wangberg, Utreder i Manifest Tankesmie


Et av Børge Brendes viktigste argumenter i svaret på vår kronikk om TISA, er at avtalen vil føre til flere norske arbeidsplasser. Tidligere har Brende trukket fram telekom som en norsk næring som vil nyte godt av TISA, men hvor mange norske arbeidsplasser blir det av at Telenor blir en enda større aktør i utlandet? På tross av at Telenor har vokst til et internasjonalt konsern med 33.000 ansatte verden over, mistet 450 av rundt 4000 Telenor-ansatte jobben i Norge i fjor.

Brende nevner at Norge allerede har forpliktet høyere utdanning til handelsavtalen GATS. Intensjonen med TISA er imidlertid at den skal gå lenger enn GATS når det gjelder hvor dyptgripende reglene går, og hvor vanskelig det er å ombestemme seg på et seinere tidspunkt. Mens det i GATS er mulig å trekke tilbake forpliktelser man tidligere har gjort, ser det ikke ut til at det blir mulig i TISA.

Videre avfeier Brende at avtalen vil gjøre det vanskelig å ta konkurranseutsatte tjenester tilbake i offentlig egenregi. Men det er fortsatt uklart om avtalen vil anse dette som en ulovlig forskjellsbehandling mellom offentlige virksomheter og utenlandske selskaper. Gjør den det, mener mange handelseksperter at dette vil kunne sette en stopper for framtidig rekommunalisering av tjenester.

«Norske politikere sin rett til å regulere helse, miljø og sikkerhet, forbrukerbeskyttelse og arbeidstakerrettigheter, på ikke-diskriminerende vis, er urokkelig», skriver Brende. Det er fremdeles uklart hvordan «på ikke-diskriminerende vis» vil bli tolket. Avtaleteksten kan hindre enhver regulering som anses som «unødvendig». Hva som oppleves som nødvendig blir det ikke opp til hvert enkelt land å avgjøre, men vil bli avgjort av en egen domstol, som vi ennå ikke vet hvordan vil se ut.Etter en grundig utredning av konsekvensene, har Uruguay valgt å trekke seg fra TISA. Vi mener det vil være uansvarlig å inngå en slik avtale uten å gjøre en tilsvarende grundig vurdering. En så viktig avtale som TISA krever en opplyst offentlig debatt, der all informasjon legges på bordet.


-------------------------------------------------------------
***

REPORT: EU INTENTIONALLY COLLAPSING EUROPEAN COUNTRIES WITH ILLEGALS

The 'Kalergi Plan' Started in the 70s
Report: EU Intentionally Collapsing European Countries With Illegals
by LEO LYON ZAGAMI AUGUST 28, 2015

Illegal Muslim refugee trafficking is now creating chaos at the Greece-Macedonia border and the constant flood of boats arriving from Libya reveal a network that uses structured routes that seem unstoppable as they generate money for the mafia and the terrorist organizations involved like ISIS.

This scenario seems to fit perfectly with a secret plan of the New World Order known as the Coudenhove-Kalergi Plan that some people in European right-wing circles say was created for the systematic genocide of the people of Europe.

This plan was apparently devised by an Austrian diplomat and Freemason named Richard Coudenhove-Kalergi (1894- 1972). The Kalergi family roots can be traced back to Byzantine royalty via Venetian aristocracy. Coudenhove-Kalergi was actually the first proponent of a unified Europe back in the 1920s and for this reason Coudenhove-Kalergi is recognized as the founder of the first popular movement for a United Europe.

The Coudenhove-Kalergi European Prize is awarded every two years to European leaders who have excelled in promoting what is beyond any political or religious ideology. Angela Merkel and Herman Van Rompuy, two of the top pawns in the Bilderberg Club, have received this award in recent years.

Coudenhove-Kalergi’s father, initially an anti-semite, later became a close friend of Theodor Herzl, the founder of Zionism, but his son, Richard Coudenhove-Kalergi, also has strong connections with the Catholic elite due to his aristocratic status.

In 1922, he co-founded the Pan-European Union (PEU) with Archduke Otto von Habsburg, a staunch Catholic who was the head of the Habsburg dynasty and former Crown Prince of Austria-Hungary. He became involved with the Pan-European Union after becoming Grand Master and Sovereign of the highly influential Order of the Golden Fleece in 1922. Otto became International President of the PEU in 1973, after Coudenhove’s death.

According to Coudenhove-Kalergi’s autobiography, at the beginning of 1924 through Baron Louis de Rothschild he was in contact with Max Warburg, who offered to finance his movement for the next 3 years giving him 60,000 gold marks.

The Coudenhove-Kalergi Plan becomes evident in 1925 when he writes in Practical Idealism (Praktischer Idealismus): “The man of the future will be of mixed race. Today’s races and classes will gradually disappear owing to the vanishing of space, time, and prejudice. The Eurasian-Negroid race of the future, similar in its appearance to the Ancient Egyptians, will replace the diversity of peoples with a diversity of individuals.”


This book is very hard to get a hold of today. In Germany the book is practically censored, although it isn’t present on the official list of books censored by the German government. In 1990, the publishing company, “Independent News,” [Unabhängige Nachrichten], published a summary of the book and contemplated printing it in it’s entirety, but the government initiated a police search of the premises and the only copy of Praktischer Idealismus was confiscated. The book is not mentioned on the official internet pages of the Pan-European Movement, which is understandable because its content is directly in opposition to the movement’s official program.

Coudenhove-Kalergi suggested Beethoven’s hymn as the EU’s national anthem and was very active in connection with the design of the EU logo which contains masonic symbols. He was initiated in Freemasonry in the Humanitas Lodge in Vienna in the early 1920’s but left in 1926 to avoid the heavy criticism which occurred as a result of the relationship between the Pan-European movement and Freemasonry. Some say later, in 1947, he founded the powerful Ur-Lodge Pan-Europa that is still active to this day and draws members from the political and economic elite.

Coudenhove-Kalergi’s ground work prepared the EU for what many Christian’s familiar with the prophecies of “The Book of Revelation” perceive as “The New Holy Roman Empire.”
The socialist elite of Europe born out of Coudenhove-Kalergi’s plan have created a United Europe backed by the Vatican under a centralized government, a system that actually will be the prototype for the US and the rest of the world when the New World Order is finalized.

In the meantime, tensions rise as the Muslim population is being pushed like never before towards Europe to fulfill “The Kalergi Plan.” This will create civil unrest and wars in most areas of southern Europe almost certainly by the 2020’s facilitating population reduction.

_______________________________
----------------------------------------------------

Commentary:

Hvorfor tror du alle disse såkalte frihandelsavtalene TISA-TTIP-TPP o.s.v. forsøkes hemmeligholdt over hele verden? HVEM er det egentlig vi forhandler med? Nei,det er IKKE USA´s folkevalgte regjering men´Oligarkene´ i den maktsøekende Bilderberg Gruppen tilsluttet Illuminati som allerede siden 1956 har plassert sine ´sovende´ lobbyister i regjeringskretser over hele verden, som tilslutt vil avgjøre og forsikre avtalenes innhold uten protester fra ´mannen i gata´.  Illuminati,egentlig det aller største pyramidespillet noensinde hvor som kjent gevinstene kun går til aktørene på toppen av pyramiden,alle underliggende taper ALT!    d.v.s DITT LIV!!

Bilderberg lobbyistene bør også tenke seg godt om. Djevelen viser ingen loyalitet til tjenere som har utspilt sine roller,de fjernes umiddelbart for å slette alle spor. ***  ISIL har nå fullført sin rolle med å skremme millioner av mennesker på flukt inn i Europa for å skape kaos og på lengre sikt skape en ansiktsløs menneskemasse uten nasjonal tilhørighet,demokrati eller menneskerett som føyer seg inn i deres planlagte New World Order.  USA,deres tidligere skaper,går nå i sammen med Russland og Syria i mot ISIS for å sikre utslettelsen av deres lovede Moslem State,og med det, til- og- med oppnår heltestatus.   For ett dobbeltspill!!

Disse tilårskomne ´oligarkene´ eier alle de viktigste bankene i USA og Europa samt USA´s sentralbank, eier hele Hollywood´s filmindustri samt de største pop-artistene, eier de største avisene og TV stasjoner,også i Europa,som selvsagt har fått munnkurv vedr. disse ´frihandelsavtalene´som i virkeligheten er skalkeskjul for en helt annen agenda som omfatter total kontroll av folket som blir ´slaver´ i deres New World Order,hvor alt styres av en liten gruppe maktsyke og griske menn uten nasjonal tilhørighet eller ønske om demokrati og menneskerettigheter. Slik er tilstanden blitt dessverre.
Trenger du ytterligere bevis kan du lese deg bakover i de mange internasjonale innlegg i The Otium Post her.  Eller ta en ´google´med Bilderberg,Illuminati,TTIP eller TISA på Internet.

Administrator
The Otium Post
No comments:

Post a Comment

Enter your comments here: