The Otium Post

The Otium Post

22/12/2014

Ingen evt. endringer i kildeskattloven før 2016Her er svaret på vår nylige felles henvendelse til Jørgen Næsje,Statssekretær i Finansdepartementet.


Hei!

Fremskrittspartiet og Høyres finansfraksjoner avholdt 12. mai 2014 en uformell høring om kildeskatten med utgangspunkt i at regjeringserklæringen slår fast at vi skal «…foreta en gjennomgang av kildeskatten». På høringen deltok representanter for:
 
·         NorAlliansen
·         Seniorsaken
·         Emigrant1
·         IPU Utland
·         Thai-Norway Helping Hand
·         Tysklandspensjonistene
 
Vi mottok skriftlige høringsuttalelser fra samtlige organisasjoner, i tillegg til en høringsuttalelse fra Khon Norway som ikke hadde anledning til å stille med folk på selve møtet.
 
Basert på innspillene fra høringsrunden har vi bedt regjeringen ved Finansdepartementet om å foreta en omfattende gjennomgang av kildeskatten, bl.a. med fokus på følgende momenter:
 
  • Beskatning av pensjon over landegrensene – forholdet til skatteavtalene
  • Gjennomføringen av beskatningen på pensjon som utbetales til utlandet
  • Dokumentasjon for å bli fritatt for norsk beskatning på særskilt grunnlag i skatteavtaler
·         Mulige endringer kildeskattereglene
·         Mulige endringer i rutinene for dokumentasjon og betaling av kildeskatten
·         Konsekvenser av å avvikle kildeskatten i sin helhet
·         Forenkling av dokumentasjonskrav fra norske og utenlandske myndigheter for utenlands boende pensjonister og uføre
·         Statens inntekter av kildeskatten
 
Arbeidet med gjennomgangen av kildeskatten gjennomføres som et internt samarbeid i Finansdepartementet der ulike seksjoner i Skattelovavdelingen samt Skatteøkonomisk avdeling vil være involvert. I tillegg vil Skattedirektoratet være involvert når det gjelder beskrivelsen av de administrative rutinene knyttet til kildeskatten, herunder dokumentasjonskravene. Det er ikke etablert en formell arbeidsgruppe, og arbeidet gjøres internt i departementet på oppdrag fra politisk ledelse (H/FrP). Resultatet av arbeidet vil foreligge i form av en rapport fra Skattelovavdelingen til finansminister Siv Jensen.
 
Arbeidet er i full gang og vi håper å kunne fullføre i løpet av 1. halvår 2015. Mulige forslag om endringer av kildeskattereglene og/eller kildeskattesatsen tas inn i budsjettet for 2016.


Vennlig hilsen

Jørgen Næsje
Statssekretær (FrP)
Finansdepartementet


-----------------------------------------------------

Hei Tore og Ola, 

Målet nå må være å få regjeringen til å fremme forslag om å oppheve kildeskatten. Dette kan regjeringen gjøre i forbindelse med fremleggelse av statsbudsjettet i oktober. Det er mitt mål, og det tidligste vi kan forvente. En opphevelse av kildeskatt har trolig betydelig provenyvirkning og er en naturlig prioritering å ta i budsjettet.  Så vi må bare presse på, og bruke alle kanaler vi har hver for oss.
 
For det er nok slik du er inne på Ola, svært få her hjemme er opptatt av dette spørsmålet. Vi har fortsatt fokus på saken i FrP, men tror ikke dette opptar mange i de andre partiene. 

Benytter anledningen til å ønske en riktig god jul! Vi holder kontakten! 

Vennlig hilsen

Ulf Leirstein (FRP)
Stortingsrepresentant
--------------------------------------------------
Kommentar:


På grunnlag av svaret fra Jørgen Næsje er jeg er dessverre ikke håpefull for noen  bedring i våre forhold til kildeskatten,eller i beste fall,som Ulf Leirstein sier i sin email over,ikke før neste statsbudsjett i oktober 2015. 

Forstår ikke hvorfor regjeringen som en liten begynnelse, ikke kunne slette kildeskatten for alle utenlandsboende minstepensjonister under skattegrensen med full botid i Norge?Resultatet av arbeidet vil foreligge i form av en rapport fra Skattelovavdelingen til finansminister Siv Jensen.  (så det hele blir igjen bestemt av skattelovkonsulentene som vanlig)


 Arbeidet er i full gang og vi håper å kunne fullføre i løpet av 1. halvår 2015. Mulige forslag om endringer av kildeskattereglene og/eller kildeskattesatsen tas inn i budsjettet for 2016.

(minst 6 måneders ventetid før noen som helst avgjørelse,og INGEN evt. endring før 2016)
FI hadde møte med de brasilianske skattemyndighetene i februar 2014 hvor de foreslår FULL gjensidig skatte,bank og eiendoms innsyn. Brasil har enda ikke gitt noe svar,og tatt i betraktning de siste enorme korrupsjonsfunnene,tror jeg ikke Brasil ønsker granskning av deres personlige data på dette tidspunkt,spesielt ikke fra et utenlandsk skattevesen.


Hvis FI fastholder sine dokumentasjonskrav for fritak av kildeskatten,i.e., bostedsbevis i form av siste brasilianske likning,blir det "business as usual" med fortsatt trekk av kildeskatten.


Nei,her må det nok sterkere lut til.  Så vi må samle oss enda sterkere og spleise på en god jurist med de rette kunnskaper som kan ta saken til høesterett og videre til ECHR.


En ting er godt å vite, DENNE regjeringen blir IKKE gjenvalgt!!!Administrator
THE OTIUM POST


No comments:

Post a Comment

Enter your comments here: