The Otium Post

The Otium Post

15/12/2014

Automatisk ratifikasjon av lovproposisjoner fra FI ?

Automatisk ratifikasjon av lovproposisjoner fra FI ?


Burde ikke alle slike hovedendringer i vårt lovsystem gå veien om våre domstoler som har tilgjengelig kompetanse innen de forskjellige typer av lovendringer?  Da har man i alle fall en domsavsigelse man kan vise til skulle det være nødvendig å gå videre til  internasjonale menneskerettighets domstoler.

 

Ett nytt problem er jo at dommerne i våre domstoler nå har tillatelse til konsultasjoner med ECHR (EMD) hvor dommeren presenterer saken i SITT lys og kommer til en felles enighet som kanskje ikke er i vår favør.


Tror vi er enige om at vi trenger en uavhengig gruppe fagfolk som kan vurdere proposisjonene på en saklig,samt menneskerettighets basis før en endret proposisjon sendes til regjering og storting for ratifikasjon.


Det er helt uhørt at disse skattekverulantene i FI,egenhendig skal ha lov til å tvinge eldre og syke nordmenn tilbake til Norge av skattehensyn. Dette er norske, etniske borgere som har bodd i utlandet i lengre tid og som regel har dannet sin familie der, som de ikke får innreisetillatelse for.  De vender tilbake alene,uten midler,og må henvende seg til sosialkontoret for nødhjelp.  Det var vel ikke slik man hadde planlagt åtilbringe sine siste   år?

 

Det største problemet med alle disse lovendringene er at de alle har tilbakevirkende kraft for borgere som utflyttet lovlig for mange mange år siden.  Grunnlovsparagraf §97 sier det klart, "Ingen lov skal ha tilbakevirkende kraft!" det gjelder også konsekvensen av loven.Administrator
THE OTIUM POST No comments:

Post a Comment

Enter your comments here: