The Otium Post

The Otium Post

12/07/2014

Ny retning med ny regjering?

Ny retning med ny regjering
0 kommentarer
FrP/Høyre-regjeringen har vært i regjering i ni måneder. Det gjennomføres store reformer samtidig som en rekke forbud fjernes og enkeltmenneskets frihet økes. Å gjennomføre politikk og å legge en ny retning for utvikling tar tid. Det skal utredes, sendes høringer, komitéer skal behandle og Stortinget skal vedta saker. FrP/Høyre regjeringen har til tross for dette fått til mye på kort tid. Regjeringen har lagt en ny retning for utviklingen i Norge, og det begynner vi nå å se resultatene av.

Fremskrittspartiet har så lenge vi har eksistert kjempet for å styrke tryggheten i samfunnet. Dette blir nå virkelighet. Politiet har behov for mer ressurser til å etterforske og behandle saker. Dette er noe FrP/Høyre regjeringen tar på det største alvor, og vi gjør noe med det. Regjeringen har bevilget 100 millioner ekstra til politiet og dette innebærer at det bare i år skal ansettes 350 nye stillinger i politiet. Her i Østfold har det blitt ansatt 25 nye politibetjenter. Med et sterkt FrP i regjering kan folk føle seg litt tryggere.


Det har lenge vært et stort behov for å bedre, og øke kapasiteten på det norske veinettet, og det har tidligere blitt nedprioritert. Regjeringen tar nå tak i dette og gjør store grep for å forbedre infrastrukturen. Det gjennomføres en historisk satsing på veibygging, både ved å bygge mer vei og framskynde veiprosjekter. Straks etter regjeringen tiltrådte i oktober, ble det opprettet et infrastrukturfond på 30 milliarder kroner for å sikre penger til veibygging også i fremtiden. I tillegg har regjeringen økt fremkommeligheten og kapasiteten på utvalgte strekninger, blant annet i Østfold, ved å heve fartsgrensen til 110 km/t.


Regjeringen har igangsatt en storstilt satsing i helse- og omsorgssektoren. Vi tok over regjeringskontorene med kilometerlange helsekøer, og mange steder liten tilfredshet med helsesektoren generelt. Her gjør regjeringen store grep for å snu den uheldige utviklingen vi har sett de siste årene. Blant annet har vi styrket sykehusenes økonomi med 2,7 milliarder kroner, noe som naturlig nok bidrar til at flere blir behandlet samtidig med at kvaliteten ved sykehusene økes. Områdene rus og psykisk helse har blitt styrket med 400 millioner kroner under den korte perioden FrP og Høyre har regjert. Vi har også foreslått å rettighetsfeste brukerstyrt personlig assistanse (BPA), noe som vil gi mange med nedsatt funksjonsevne muligheten til å leve et selvstendig, aktivt og verdig liv. Helsereformen «fritt behandlingsvalg» har blitt lagt frem, og er et viktig tiltak for å redusere ventetidene og øke valgfriheten for pasientene. Dette er en ønsket utvikling, og er noe som kommer til å gi gode resultater i årene som kommer.


Regjeringen har satt i gang tidenes kommunereform for å sikre tilgjengelighet og økt kvalitet på kommunenes tjenesteproduksjon. Kun 70 av Norges kommuner har over 15.000 innbyggere, noe som har skapt behovet for en ny retning i kommunepolitikken. Her blir det tatt store grep for at servicetjenestene til innbyggerne skal være tilfredsstillende.


FrP er opptatt av å gjøre hverdagen enklest mulig for folk flest. Derfor fjerner vi en del irriterende forbud, skatter og avgifter, samtidig med at vi gjør store grep. Friheten til enkeltmennesket ble litt større da en rekke endringer trådte i kraft 1. juli i år, blant annet en liberalisering av Taxfree-ordningen, hvor man kan ta med deg 1,5 liter mer vin eller øl dersom tobakkskvoten droppes.

På ni måneder har regjeringen fått gjennomslag for en rekke viktige saker og utvist handlekraft på mange områder. Den nye retningen vi nå ser, preges sterkt av at FrP er i regjering. Det vi i mange år har ment og nærmest stått alene om, får vi nå gjennomslag for. Å sette store reformer til livs tar tid, men arbeidet er godt i gang, og er noe vi kommer til å se gode resultater av i fremtiden.

______________________________________

Kommentar:

"FrP er opptatt av å gjøre hverdagen enklest mulig for folk flest."

Unntatt de utenlandsboende minstepensjonistene som er fratatt ALLE rettigheter som tilkommer samme gruppe bosatt i Norge

Stoltenberg uttalte ved innf
øringen av kildeskatten:" Om få år vil det nesten ikke eksistere minstepensjonister"   

 Kan opplyse Stoltenberg at minstepensjonistene nesten ikke eksisterer i dag!
 

Den 9 måneders graviditetsperioden for FRP er nå omme  og vi venter på ´dåpen´av deres ´manifest´. Til tross for faste løfter før valget om fjerning av kildeskatten,har en masse ubetydelige ting blitt behandlet,snøscootere,2 hjuls leketøy,proff boksing i Norge o.s.v. uten ett ord om hjelp for lidelsene påført minstepensjonistene i utlandet.  Dette kaller de ´storstilte´ reformer
 
Det skal vistnok ha blitt foreslått å sette opp en egen utenlandsavdeling som skal co-ordinere NAV og Skattekontoret som skal ´hjelpe´ de ´demente´ utenlands pensjonistene med å forstå kildeskattens regelverk. Skal de også være i kontakt med de utenlandske skattemyndighetene for å være sikre på at 80-90 år gamle minstepensjonister ikke har ekstrajobber og snyter Brasil for deres skatterettigheter?  Her er vel den største tyven den norske stat som allerede har tatt seg til rette med et 15% skattetrekk allerede før pensjonen når Brasil,
 

Pensjonistene støttet FRP i en så stor grad ved forrige valg at de kom i regjeringsposisjon. Etter dette skuffende bedrageriet,vil det neppe skje ved neste eller fremtidige valg. Det søkes allerede etter alternativer.

 
SKJERP DERE FRP!!


Tore Christiansen
THE OTIUM POST
No comments:

Post a Comment

Enter your comments here: