The Otium Post

The Otium Post

31/08/2015

Anmodning fra Emigrant1 sendt Stortingets Kontrollkomité i juni 2015

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité


------------------------------------------------------------

Komentarer:


Anmodningen ble oversendt Martin Kolberg 16 juni 2015 men vet enda ikke om Regjeringen har blitt bedt om forklaring/utredelse.

Gaar ut ifra at problemstillingen med Kildeskatten v. pensjonistene bosatt i utlandet blir tatt opp senest i hoest, i forbindelse med aarsbudsjettet for 2016.


P.S.  Denne posten er ogsaa tilsendt Martin Kolberg samt Erna Solberg,
Siv Jensen og andre regjeringsmedlemmer i dag pr. email.


Administrator
THE OTIUM POST

No comments:

Post a Comment

Enter your comments here: