The Otium Post

The Otium Post

10/03/2016

Etnisk norske pensjonister i utlandet opprørt over regjeringens skattepolitikk.


Minstepensjonistenes kamp for sin eksistens :>


-------------------------------------------------------------

Commentary:


KILDESKATTEN

Dette har vi sloss i mot i 6 år nå og mange har i mellomtiden strøket med i kampen. Er du født i 30 årene, reduseres minstepensjonen med 37 år da folkepensjonen først ble innført i 1967. 
Minstepensjonens størrelse beregnes ikke etter innbetaling men skulle beregnes etter et minimum det skal være mulig å leve av.

Det er også mange private næringsdrivende som så vidt har klart å holde nesa over vannet og har ikke blitt skattbar. Dermed kan de heller ikke lage pensjonstrekk i sine regnskaper. Disse ender også opp som minstepensjonister. Hjemmeværende ektefeller som steller hjemmet,blir også offre her.

Etniske minstepensjonister med full botid i Norge skal ikke bli "ei poelse i slaktetida" ved regjeringens forsoek paa aa redusere de enorme utbetalingene til flyktninger og innleid arbeidskraft i utlandet.
Etniske pensjonister bosatt i utlandet representerer kun rundt 40.000 borgere som i tillegg betaler sine egne helseutgifter m.m og ligger ikke til byrde for vaart samfunn. 
Vaar regjering benytter ECHR ´likestillingslover´ som det passer i enhver anledning.
UANSETT, vi er NORDMENN,oppvokset i Norge,hvor vi har tilbrakt det meste av vaart arbeidsliv.

Kildeskatten bryter både med vår Grunnlov §97 om tilbakevirkende kraft, ECHR avtalen om fri ferdsel over landegrensene uten myndighetenes konfiskering av en borgers eiendom, samt brudd paa internasjonal lov om ALTERATIONS :
Ved avreise fra Norge får man en skatteavtale fra likningskontoret om skattefritak til Norge. Kildeskatten er ikke midre enn kontraktbrudd iflg. Internasjonal lov om ALTERATIONS. ("FORANDRING modifisering; endre noe uten utslette den.
En endring er en variant laget i språk eller form av et juridisk dokument som påvirker de rettigheter og plikter til det. Når dette skjer, er endringen MATERIAL og den som ikke samtykke til endring kan bli løst fra sine plikter i dokumentet av en domstol.
Når en viktig del av en skriftlig avtale har blitt kuttet, revet, brent eller slettet, er endringen også kjent som en LEMLESTELSE.  Endring av et dokument av andre enn en part i det som kalles en SPOILATION".)

Paa originalspraaket:

ALTERATION
Modification; changing a thing without obliterating it.
An alteration is a variation made in the language or terms of a legal document that affects the rights and obligations of the parties to it. When this occurs, the alteration is material and the party who did not consent to the change can be released from his or her duties under the document by a court.
When an essential part of a writing has been cut, torn, burned, or erased, the alteration is also known as a mutilation.The alteration of a document by someone other than a party to it is called a spoliation.

Kildeskatten må nå OPPHØRE for etniske minstepensjonister bosatt i utlandet,samt refunderes i sin helhet.


AdministratorNo comments:

Post a Comment

Enter your comments here: