The Otium Post

The Otium Post

01/03/2016

Flukt og migrasjon til Europa og Norge 2016. Scenarier, konsekvenser, tiltak

Flukt og migrasjon til Europa og Norge 2016. Scenarier, konsekvenser, tiltak

Lekket utdrag av dokument fra UD - 28.01.2016

Notatet skrevet av en avdelingsdirektør og en seniorrådgiver i Utenriks-departementet (UD), tegner et mørkt og dramatisk bilde av hvordan flyktningkrisen kan utvikle seg i tiden fremover.


Europa og EU/Shengen er i en alvorlig situasjon. Vi kan i løpet av kommende halvår få en omfattende krise, hvor migrasjonskrisen og flere andre negative forhold samlet utløser betydelige politiske og institusjonelle tilbakeslag. Mange inkl presidenten for Det europeiske råd Tusk og Nederlands statsminister Mark Rutte (formannskapet) peker på at 'Europa har seks-åtte uker på seg' for å unngå en kaskade-aktig krise. En vesentlig del av europeisk acquis, herunder Schengen, står på spill, og med det deler av grunnlaget for frihet og vekst i Europa og vårt eget land de siste ti-årene.

---------------------------------------------------------------


Commentary:


1. Opprett midlertidige,lukkede ´holding camps´ UTENFOR grensen for aa kunne holde migrantene i live med det aller noedvendigste intill de kan bli transportert tilbake til sine hjemland.
2. ALLE krefter maa arbeide for aa faa slutt paa urolighetene i Syria og Irak. Fredsavtalene maa forsterkes ved militaer grensekontroll for aa opprette ett trygt omraade hvor STORE, langsiktige leire maa opprettes saa migrantene kan returneres fra Europa for aa gjenoppbygge sine land med vaar hjelp.

Alt annet blir kun spekulasjon og vil forverre situasjonen.


--------------------------------------------------------------------------
1. Create temporary, closed 'holding camps' OUTSIDE the border in order to keep migrants alive with the bare necessities until they can be transported back to their homeland.
2. ALL forces must work IMMEDIATELY to end the unrest in Syria and Iraq. Peace Treaties must be reinforced by military border control to create secure areas where large, long-term camps must be created in order that the migrants can be returned from Europe to rebuild their country with our help.
Everything else is just speculation and will only exacerbate the situation.
--------------------------------------------------------------------------

Meget viktig dokument, ´lekket´ fra en avdelingsdirektør og en seniorrådgiver i Utenriks-departementet (UD) 28 januar 2016 som omfattende vurdering av problemene som vil komme som følge av den voldsomme innvandringsbølgen til Europa.

Teksten ble laget gjennom fotos av dokumentene fra VG,behandlet med ´photo editor´ og
konvertert til tekst med on-line OCR tjeneste,som siden ble redigert og konvertert til PDF med Open Office. Dokumentet leses direkte fra DropBox arkiv.  Det kan forekomme enkelte stavefeil eller manglende bokstaver.


Administrator
No comments:

Post a Comment

Enter your comments here: