The Otium Post

The Otium Post

04/02/2017

Langsiktige konsekvenser av høy innvandring - Brockman utreding NOU

Langsiktige konsekvenser av høy innvandring

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet
Pressemelding | Dato: 01.02.2017-Nr: 7 – 2017
 
Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP) mottok onsdag 1. februar NOU fra ekspertutvalget som har utredet langsiktige konsekvenser av høy innvandring.
Sylvi Listhaug og Grete Brochmann ved overleveringen av NOU-en. (Foto: JD - se/last ned flere bilder på Flickr)

– Utvalget har gjort et godt og grundig arbeid som bidrar til et godt faktagrunnlag i innvandrings- og integreringsdebatten. For regjeringen er det viktig å føre en politikk som tenker langsiktig på vegne av landet. Det gjelder både for å sikre kontroll med asyltilstrømmingen, trygge det norske velferdssamfunnet og for å lykkes med integreringen, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug.

 
  NOU 2017: 2 Integrasjon og tillit. Langsiktige konsekvenser av høy innvandring Utvalget har blitt ledet av Grete Brochmann, professor ved Universitetet i Oslo. Brochmann ledet også Velferds- og migrasjonsutvalget som i 2011 leverte NOU-en Migrasjon og velferd – den norske modellens framtid.

Denne utredningen ble laget i en periode der stor arbeidsinnvandring og høy etterspørsel etter arbeidskraft var dominerende faktorer. Da Brochmann II-utvalget ble oppnevnt i 2015 var utfordringen først og fremst en kraftig økning i antall asylsøkere og flyktninger.

Utredningen om langsiktige konsekvenser av høy innvandring vil bli sendt på høring. ----------------------------------------------------
----------------------------------------------------------Commentary:

WOW!!! Tror ikke utredningen er adekvat forsvar mot Islam okkupasjonen som er på fremmarsj i Europa. Dette er INVASJON!!Administrator
THE OTIUM POST


No comments:

Post a Comment

Enter your comments here: