The Otium Post

The Otium Post

14/04/2016

NAV betalte ut til sammen 6,8 milliarder kroner til personer bosatt i utlandet i fjor.

Nav betalte ut 6,8milliarder kroner til personer bosatt i utlandet i fjor. 

Det var flest norske pensjonister som mottok penger

Publisert: NAV 14 april 2016

I alt 83.609 personer i utlandet mottok Nav-penger i løpet av 2015.

– Personer bosatt i utlandet mottok 6,8 milliarder kroner fra Nav i 2015. Selv om det er mye penger, så utgjør det mindre enn 2 prosent av våre samlede utbetalinger i løpet av et år, sier ytelsesdirektør Kjersti Monland i Nav i en pressemelding.

I alt 1,7 prosent av de samlede utbetalingene fra Nav i 2015 gikk til personer bosatt i utlandet. Utenlandske statsborgere som ikke er bosatt i Norge, var mottakere av 0,6 prosent av utbetalingene.

Over halvparten av utbetalingene, nesten 3,8 milliarder kroner, er alderspensjon. Deretter følger uføretrygd med over 1,5 milliarder i 2015. De fleste mottakerne i disse kategoriene er norske statsborgere.

Mest penger utbetales til Sverige, med over 2,3 milliarder kroner. Videre kommer Spania, dit Nav overfører 797 millioner, hovedsakelig til norske mottakere. I alt 361 millioner kroner overføres til mottakere i Polen. Her er bare 11 prosent av utbetalingene til norske statsborgere.

Henholdsvis 177 og 46 millioner kroner ble utbetalt i dagpenger og kontantstøtte til utlandet. For dagpenger er 89 prosent av mottakerne utenlandske statsborgere og bare 7 prosent er kvinner. Forholdet for mottakere av kontantstøtte er at 85 prosent av mottakerne er utenlandske statsborgere og halvparten av overføringene skjer til Polen.

I 2014 betalte Nav ut 6,2 milliarder til utlandet. (©NTB)6,8 milliarder Nav-kroner til utlandet i fjor
Nav betalte ut til sammen 6,8 milliarder kroner til personer bosatt i utlandet i fjor. Det var flest norske pensjonister som mottok penger.

– Personer bosatt i utlandet mottok 6,8 milliarder kroner fra Nav i 2015. Selv om det er mye penger, så utgjør det mindre enn 2 prosent av våre samlede utbetalinger i løpet av et år, sier ytelsesdirektør Kjersti Monland i Nav i en pressemelding.

I alt 1,7 prosent av de samlede utbetalingene fra Nav i 2015 gikk til personer bosatt i utlandet. Utenlandske statsborgere som ikke er bosatt i Norge, var mottakere av 0,6 prosent av utbetalingene.

Over halvparten av utbetalingene, nesten 3,8 milliarder kroner, er alderspensjon. Deretter følger uføretrygd med over 1,5 milliarder i 2015. De fleste mottakerne i disse kategoriene er norske statsborgere.

Mest penger utbetales til Sverige, med over 2,3 milliarder kroner. Videre kommer Spania, dit Nav overfører 797 millioner, hovedsakelig til norske mottakere. I alt 361 millioner kroner overføres til mottakere i Polen. Her er bare 11 prosent av utbetalingene til norske statsborgere.

Henholdsvis 177 og 46 millioner kroner ble utbetalt i dagpenger og kontantstøtte til utlandet. For dagpenger er 89 prosent av mottakerne utenlandske statsborgere og bare 7 prosent er kvinner. Forholdet for mottakere av kontantstøtte er at 85 prosent av mottakerne er utenlandske statsborgere og halvparten av overføringene skjer til Polen.

I 2014 betalte Nav ut 6,2 milliarder til utlandet. (©NTB)

----------------------------------------------------

Commentary:

Interessant statistikk for arkivering.

"I alt 1,7 prosent av de samlede utbetalingene fra Nav i 2015 gikk til personer bosatt i utlandet. Utenlandske statsborgere som ikke er bosatt i Norge, var mottakere av 0,6 prosent av utbetalingene."

M.a.o.  nesten 50/50.   1.1% etniske nordmenn  og  0.6% utenlandske statsborgere bosatt i utlandet.


Administrator

THE OTIUM POST

No comments:

Post a Comment

Enter your comments here: